Контакт с нас

Нашето местоположение

Адрес:
Борис Борисов - ТЕРА
Булстат: 820139054
5890 Вълчитрън, обл. Плевен
ул. Стара Планина 9

TERRABULGARIEN Nový Zlichov
3172/6 Praha5 15000
Boris Borissov

Банкова сметка:
Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG56RZBB91551004833413
BIC: RZBB9155
Валута: BGN
Телефон:
+420 608 219280

Email:
terra2@seznam.cz
terra3d@abv.bgФорма за контакт

Име:


Адрес на е-поща:


Съобщение:


Въведете в полето кода от картинката по-долу: